Звітність


Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2019 р.


Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р.


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.