Природнє лісовідновлення


Щорічно обсяги лісовідновних робіт на землях лісового фонду становить близько 70 га.

Особлива увага приділяється обліку та збереженню на ді­лянках життєздатного природного поновлення корінних лісоутворюючих порід, що є основою формування біологічно стійких деревостанів.

Добір порід при проектуванні лісових культур здійснюєть­ся у відповідності до типів лісу, що дає можливість відтворю­вати високопродуктивні корінні насадження. Для створення високопродуктивних насаджень в лісгоспі значна увага при­діляється заготівлі лісового насіння і вирощуванню власного садивного матеріалу.

Генофонд господарства представлений генетичним резер­ватом ялиці білої (27 га) та постійною лісонасіннєвою ділян­кою (2,5 га). Відібрано та атестовано 5 плюсових дерев ялини звичайної.

При лісовідновленні взято курс на максимальне збереження під час рубок лісу життєз­датного підросту і самосіву основних лісоутворюючих порід – ялини, ялиці та бука. Це дає можливість вирощувати високопродуктивні ліси найбільш економними методами, зберег­ти і посилити всі корисні властивості лісу, відновити на більшості площ лісокультурного фонду корінні високопродуктивні і біологічно стійкі деревостани.

Лісовідновні рубки в держлісгоспі проводяться в стиглих та перестійних різновікових деревостанах для відновлення цінних порід дерев, збереження захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, відновлен­ня біорізноманіття, підтримання та формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів.