Лісозаготівля


Захисні ліси ДП «Верховинське ЛГ» займають площу 27553 га (79,5%), а експлуатаційні — 7103 га (20,5%).

Щорічний обсяг лісокористування по держлісгоспу ста­новить близько 45 тис. м. куб. сировини. При середньому річно­му прирості 4,7 м. куб. на 1 га покритої лісом площі розмір лісо­користування складає 29% річного приросту. Розрахункова лісосіка по головному користуванню становить 32,8 тис. м. куб.

Трелювання деревини ведеться із застосуванням лебі­док ТЛ-4 та кінного трелювання, що забезпечує зберігання природного підросту. Також використовуються трактори ТДТ-55, МТЗ-82.

Річний обсяг реалізованої продукції підприємства скла­дає 15,6 млн. грн. Реалізація деревини у круглому виді здій­снюється на внутрішній ринок.

Вивезення деревини на нижній склад та споживачам здійснюється лісовозними автомобілями МАЗ-509, КрАЗ-250, УРАЛ-4320 та тракторами МТЗ-82.